AplioNet

Tu Warmia i Mazury! – czas na biznes

Województwo warmińsko-mazurskie uważane jest za jedno z tych, w których rozwój gospodarczy nie chcą inwestować w rejonie.

W związku z przedsięwzięciem Austriackiej Izby Gospodarczej, która łączy siły przedstawicielstwem Warmii i Mazur, 8 listopada w Wiedniu odbyła się konferencja z udziałem 60 austriackich biznesmenów.

Wszyscy uczestnicy mieli dyskutować na temat inwestycji planowanych na terenie polskiego województwa. Istotą rozmów były warunki oraz możliwości rozpoczęcia działań na tych terenach. Starając się wybrać najbardziej perspektywistyczne opcje uznano, że dobrym pomysłem będzie inwestycja w szkolnictwo zawodowe oraz projekty badawcze. Planowane przedsięwzięcia miałyby być finansowane ze środków uzyskanych z budżetu na lata 2012-2020.

Władze Warmii i Mazur przyznają, że najbardziej zależy im na zaproszeniu takich przedsiębiorców, których działalność będzie godziła się z pięknem warmińsko-mazurskiej przyrody. Chcą przy tym wykorzystać naturalne walory w sposób inny, niż turystyczny.

Jak podają źródła, sami Austriacy byli zainteresowani, przede wszystkim, możliwościami inwestycji związanych z paliwami alternatywnymi oraz odnawialnymi źródłami energii. Planuje się np. budowę elektrociepłowni, która miałaby kosztować ok. 700 mln zł.

Spotkanie Polaków i Austriaków odbyło się w ramach projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”, który jest opłacany m.in. z funduszy oferowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *