AplioNet

Rząd chce skrócić czas rejestracji firmy… znowu

Tylko 3 dni, zamiast 14 będzie miał trwać proces nadania numeru NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Mają zostać też zlikwidowane dwie z sześciu procedur rejestracyjnych.

Nowe projekty mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności, a także zmniejszenie obowiązków obciążających pracodawców. Przyjęty przez Radę Ministrów pomysł nowelizacji kodeksu pracy zakłada skrócenie z 14 do 3 dni czas oczekiwania na wydanie potwierdzenia o nadaniu numeru NIP tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą (innym niż osoby fizyczne).

Poza tym pracodawcy mają mieć na głowie o dwie procedury rejestracyjne mniej. Chodzi o obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o rodzaju, zakresie i miejscu wykonywanej działalności.

Obie te instytucje mają pobierać odpowiednie dane z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników z ZUS. W ten sposób procedury zmniejszą się o jedną trzecią, a to wyjdzie na korzyść nie tylko samym przedsiębiorcom, ale też Polsce, jako gospodarce.

W raporcie Banku Światowego Doing Business Polska znajduje się dopiero na 62. miejscu, zaś pod względem łatwości założenia firmy na 126 pozycji. Zmiany w procedurach na pewno pozwolą nieco poprawić nasze notowania.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *