AplioNet

Praktiker ma coraz większe straty – co dalej?

Praktiker – znany niemiecki koncern zanotował znacznie większe straty niż to było przewidziane. Pół miliarda euro przeszło najśmielsze oczekiwania. Akcje firmy spadły w ostatnią środę aż o 10 procent.

Rok wcześniej straty Praktikera sięgnęły 33,6 mln euro, jednak jest to niewielka kwota w porównaniu ze stratami, jakie nadeszły w tym roku. Spółka straciła aż 554,7 mln euro, choć analitycy z agencji Reuters przewidywali, że będzie to nie więcej niż 369 mln euro. Niestety zyski po odliczeniu opodatkowania, rat kredytów i amortyzacji utrzymały się na poziomie 61,6 mln.

Za powody takiego stanu rzeczy uważane są koszta związane ze zmianą strategii, a także odpisy aktualizujące. Ich łączna suma wyniosła 473 mln euro. Praktiker nie zamierza się jednak poddawać i planowane są oszczędności, między innymi w postaci redukcji etatów. Jeden z ważniejszych udziałowców spółki – austriacki Maseltov, podczas ostatniego spotkania apelował do pozostałych akcjonariuszy o zamknięcie sklepów na terenie Europy Wschodniej.

Odsprzedanie sklepów w tej części Europy mogłoby zwrócić koncernowi od 50 do 70 mln euro. Dobrym przykładem jest Rumunia z 27 sklepami, w których sprzedaż w ubiegłym roku spadła prawie o jedną czwartą. Spółka posiada aż 440 oddziałów rozlokowanych w dziewięciu krajach Europy.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *