AplioNet

Polacy unikają wspólników w biznesie

Współpraca międzyludzka pomaga w osiągnięciu zamierzonych celów. Aż 80% Polaków wierzy, że jest ona ważna. Niemniej jednak, tylko 55% przyznaje, że zna kogoś, z kim mogłoby rozkręcić wspólny biznes.

Większość obywateli Polski zdaje sobie sprawę z wartości, jaką jest kapitał społeczny. Jedynie, co jedenasty ankietowany przez CBOS uważa, że jest to bezsensowne. Jednocześnie, znacznie mniej spośród nas zna osoby, które mogłyby być traktowane jako wspólnicy w biznesie.

40% respondentów przyznaje, że wiedzą, z kim otworzyliby wspólną działalność gospodarczą, a 55% deklaruje, że nie posiada takich znajomości. Co ciekawe, taka sytuacja nie zmienia się już od kilku lat. Badane grupy za każdym razem podają bardzo podobne odpowiedzi. Wyłącznie w 2004 r. uzyskano remis, ponieważ 47% pytanych było chętnych do założenia działalności z kimś innym i 47% uważało to za zły pomysł.

Zgodnie z badaniami, chęć współdziałania w biznesie charakteryzuje głównie młodych ludzi, którzy wierzą jeszcze w siłę współpracy i nie są zniechęceni wcześniejszymi niepowodzeniami. Im bardziej doświadczona osoba, tym wykazuje mniejszą skłonność do zakładania firmy z kimś innym. Dodatkowo okazuje się, że niechętnie angażujemy się w biznes z członkami własnej rodziny.

Ogólnym wnioskiem nasuwającym się po analizie badań przeprowadzonych przez CBOS jest to, że nie zmieniamy swoich poglądów i mimo korzyści płynących ze współpracy biznesowej, wciąż wolimy pozostawać dobrymi przyjaciółmi niż wspólnikami. Niestety, ma to negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i zmniejsza szanse na osiągnięcie sukcesu.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *