AplioNet

Polacy coraz bardziej zadłużeni

Choć wielu z nas bezustannie narzeka na niskie pensje, to jednak w ostatnich czasach brak pieniędzy dokucza Polakom wyjątkowo mocno. Mimo tego, polskie aktywa finansowe są satysfakcjonujące. Dlaczego?

Narodowy Bank Polski po raz pierwszy postanowił przeprowadzić niezwykle dokładne badania, które miały przedstawić aktualny stan portfeli Polaków. Obliczenia były prowadzone głównie do trzeciego kwartału 2011 r.

Najlepiej wypadły polskie aktywa finansowe, do których zaliczane są wszelkie środki z lokat, akcji i obligacji, funduszów inwestycyjnych, emerytalnych, ale też gotówka oraz polisy ubezpieczeniowe. Pod koniec trzeciego kwartału 2011 r. ich suma wynosiła aż 1,22 bln zł. Niemniej jednak, nie ma to odbicia w rzeczywistości.

Okazuje się bowiem, że kwota ta pochodzi tylko od pewnej grupy Polaków, a ogromna część społeczeństwa nie ma żadnych funduszy, akcji, polis ani oszczędności. Poza tym, do aktywów wlicza się również te środki, którymi dysponują fundusze emerytalne czy inne instytucje, a nie konkretne jednostki.

Dokładniej, tylko ¼ rodzin dysponuje jakimikolwiek oszczędnościami. Licząc średnio, pod koniec 2010 r. na jednego Polaka przypadało 8 tys. zł zaskórniaków. Niestety, aktywa giełdowe w ostatnich czasach traciły wartość, co wiele osób skłoniło do rezygnacji z gry rynkowej. Wycofujemy się z giełdy, wybierając lokaty bankowe. Jednak aż o 69 mld zł w ciągu roku wzrosły długi Polaków. Bezustannie rosną ceny rozmaitych produktów, a ogólny koszt życia wzrósł w ostatnich latach o 30%. To sprawia, że więcej wydajemy na życie.

Mimo tego, pensje nie są podwyższane, zatem mniej pozostaje na życie, w tym także na spłatę długów. To w dużym stopniu pogarsza sytuację milionów obywateli.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *