AplioNet

Pakt fiskalny podpisało 25 krajów Unii Europejskiej

2 marca Donald Tusk podpisał tzw. pakt fiskalny. Międzynarodowy traktat przyjęły też 24 inne państwa. Umowa ma na celu zdyscyplinowanie finansów publicznych wnosząc bardziej usystematyzowane sankcje.

Choć początkowo do paktu fiskalnego miało przystąpić 27 krajów, ale ostatecznie wycofały się Czechy i Wielka Brytania. Pomysł na stworzenie takiego paktu narodził się w grudniu z inicjatywy Nicolasa Sarkozy’ego i Angeli Merkel.

Chodzi o to, by zapobiec kolejnemu kryzysowi i zadbać o zdyscyplinowanie publicznych finansów Europy. „Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej” powstał nadzwyczaj szybko i został przyjęty w bardzo krótkim czasie. Premier Tusk zaznaczył w swojej wypowiedzi, że nie podpisze traktatu, dopóki nie będzie pełnej pewności co do każdego słowa ostatecznej wersji dokumentu, ale decyzja jak się okazuje, już zapadła.

Postanowienia paktu wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej jednak musi go ratyfikować 12 z 17 krajów eurolandu. Co prawda Polska nie będzie brała udziału we wszystkich spotkaniach, jako że nie należy do strefy euro.

Na mocy traktatu wdrażanie nowych zasad fiskalnych będzie należało do obowiązków Komisji Europejskiej, natomiast Trybunał Sprawiedliwości UE ma karać kraje, które nie zastosują się do wdrażania oszczędności.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *