AplioNet

Obniżone prognozy wzrostu dla Polski

MFW obniża prognozy wzrostu dla Polski – co to znaczy?

MFW zdecydowało się na obniżenie prognoz względem polskiego PKB. Oznacza to, że zagraniczna jednostka przewiduje, iż tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju będzie coraz wolniejsze.

 

To wciąż jednak nie jest recesja. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, eksperci pracujący dla tej jednostki, zdecydowali się na obniżenie przewidywań względem polskiego PKB z 2,4% na 2,25% w bieżącym roku oraz z 2,1% na 1,75% w roku następnym.

Jak przyznają, główną kwestią wpływającą na redukcję prognoz jest sytuacja w innych krajach Europy. Pogłębiające się problemy gospodarcze innych państw mogą w końcu zacząć coraz bardziej wpływać na stan rodzimej gospodarki.

Jest to powodowane faktem, iż Polska ma silne powiązania handlowe oraz finansowe z szeregiem innych krajów unijnych. Jeżeli w tych państwach dojdzie do pogorszenia się sytuacji, wtedy także my mocniej odczujemy kryzys. Niemniej jednak, MFW pochwaliło Polskę za niedawną, rozsądną decyzję związaną z obniżeniem stóp procentowych oraz za reformę emerytalną. Dodano przy tym, że zmiany w kwestii emerytur powinny być kontynuowane.

Musimy również zadbać o to, by zmniejszyć relację długu publicznego wobec PKB oraz zredukować deficyt notowany w sektorze finansów publicznych. Mimo pewnych rozbieżności w prognozach, Ministerstwo Finansów dobrze przyjęło informacje o przewidywaniach MFW.

Minister finansów, Jacek Rostowski przyznał, że nieco zaniżone prognozy są tylko efektem pewnej ostrożności MFW, ale nie są w żaden sposób krzywdzące dla naszego kraju.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *