AplioNet

Lewiatan krytykuje kontrowersyjne projekty UOKiK

Nowe zasady, które zaproponował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów spotkały się z dużym sprzeciwem wśród przedsiębiorców. Krytykuje je głównie PKPP Lewiatan.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wprowadzić szereg zmian dotyczących zarówno przedsiębiorców, jak i ich podwładnych.

Pierwsze ze zmian miałyby dotyczyć kontroli koncentracji w firmach. Teoretycznie, nowa, składająca się z 2 etapów kontrola, miałyby być skrócona do miesiąca, lecz jednocześnie, istniałaby możliwość wydłużenia jej nawet o 4 miesiące.

Co więcej, zabrakło precyzyjnych ustaleń, w jakiej sytuacji należy wydłużyć kontrolę, a to budzi obawy, że byłyby one prowadzone nawet bez większych powodów. Ponadto, prezes UOKiK miałby więcej kompetencji, niż dotychczas. Z największą dezaprobatą spotyka się fakt, że mógłby karać menedżerów za nieprzestrzeganie przepisów antymonopolowych.

Krytykowane są wysokie stawki takich kar oraz same zasady dotyczące przebiegu procesu. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że to oskarżający powinien starać się udowodnić winę, a póki co, to pozwany ma dobiegać swojej niewinności.

Za negatywne zmiany uważa się również te dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej w przypadku prawników, czy też te, które związane są kwestiami przeszukania oraz kontroli w przedsiębiorstwach. To kolejne zapisy, które byłyby krzywdzące dla właścicieli firm. Niemniej jednak, pojawiły się również jakieś pozytywy.

Akceptowany przez PKPP Lewiatan jest np. pomysł wydłużenia terminu, w którym można składać odwołania od decyzji prezesa UOKiK. Mimo tego, Lewiatan woli, żeby z 2 tygodni wydłużyć go nie do 1 miesiąca, jak proponuje UOKiK, ale do 2 miesięcy.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *