AplioNet

Kryzysowe prognozy polskich bankowców

Polscy bankowcy nie widzą szansy na poprawę na rynku finansowym

Polscy bankierzy nie pozostawiają nam złudzeń. Sytuacja na rynkach finansowych jest zła, a zdaniem polskich menadżerów bankowych w najbliższym czasie jeszcze się pogorszy.

Co ciekawe, europejscy bankierzy nie podzielają tej opinii. Badania przeprowadzone przez Ernst&Young wykazały, że przeważająca część polskich bankierów nie widzi szans na poprawę. Niektórzy prognozują, że sytuacja będzie stała w miejscu, nie ulegając większym zmianom. Możliwość poprawy widzą nieliczni.

W Europie proporcje te są odwrotne. Większość bankierów liczy na poprawę, przynajmniej niewielką. Pogorszenie sytuacji przewiduje zdecydowanie mniejsza część z nich. Różnice zdań między polskimi, a europejskimi bankierami możemy dostrzec również w innych kwestiach.

Przykładowo, polscy menadżerowie twierdzą, że należy ograniczyć ingerowanie w sektor prywatny. Inaczej uzyskanie kredytu może okazać się bardzo utrudnione. Wśród europejskich bankierów takiego zdania jest zaledwie 23% osób, które wzięły udział w badaniu. Pesymistyczne prognozy polskich bankierów mogą wynikać z obawy o przyszłość własną i polskiej bankowości.

Jako uczestnicy międzynarodowych grup kapitałowych zdają sobie sprawę, że kryzys nie pozostanie na nie bez wpływu. Wiedzą też, że polskie banki jako stabilne i dobrze radzące sobie z kryzysem nie mogą liczyć na pomoc.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *