AplioNet

Emigranci wysyłają do Polski mniej pieniędzy, ale to wciąż kwota zawrotna!

Chociaż liczba osób emigrujących za granicę w celach zarobkowych zmniejszyła się w dobie europejskiego kryzysu, to jednak wciąż przesyłane przez nich pieniądze w dużym stopniu składają się na nasz PKB.

Centrum im. Adama Smitha sporządziło statystyki, z których wynika, że niejednokrotnie pieniądze przesyłane do kraju przez emigrantów znaczyły dla naszej gospodarki więcej, niż zyski z zagranicznych inwestycji albo środki uzyskiwane od Unii Europejskiej. Wyliczyli, że w samym 2010 r. było to ponad 18 miliardów złotych.

Co więcej, ta kwota z pewnością jest dużo wyższa, ponieważ nie do wszystkich statystyk udaje się dotrzeć, a część robotników jest zatrudnianych „na czarno”. I pomimo, że w ostatnich czasach, coraz mniej środków napływa do Polski od pracujących w innych krajach Polaków, to jednak nadal sumy te pozostają ważne dla kraju.

Jak wyliczyli eksperci, w roku 2011 udział finansów zdobytych, dzięki emigrantom z Polski stanowił 1,4% naszego PKB. Mimo tego, że pieniądze z zagranicy poprawiają jakość życia, zwiększają budżety rodzinne, czasem w ogóle dają szansę na godne życie, a do tego pozytywnie wpływają na gospodarkę, zwiększając PKB, to jednak mają też swoje ujemne strony. Przede wszystkim, negatywnie odbijają się na relacjach rodzinnych.

Niejednokrotnie regularne wyjazdy doprowadzają do rozpadu małżeństw, na czym cierpią nie tylko dorośli, ale również dzieci. Ponadto, często dzieci są zostawiane pod opieką dziadków lub tylko jednego rodzica, co może źle wpływać na ich psychikę, rozwój psychospołeczny.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *