AplioNet

Dyskonty deklasują małe sklepy detaliczne

Era małych sklepów detalicznych powoli się kończy. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, dyskonty niemal torpedują mniejsze punktu handlowe doprowadzając je do bankructwa.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku ogłoszono upadłość znacznej liczby przedsiębiorstw. Według statystyk opracowanych przez Euler Hermes, zamknięto o 20% więcej firm, niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Pośród sklepów detalicznych odsetek ten wynosi aż 80%!

W samym styczniu nie było jeszcze tak źle – odnotowano jedynie 6-procentowy wzrost liczby ogłoszeń upadłości. Prawdziwym szokiem okazał się styczeń, gdy ich ilość wzrosła o 34% w stosunku do ubiegłego roku.

Analitycy spodziewali się takiej sytuacji po obserwacji spadku PKB (ok. 4% w 2011 r., a prognozowane 2,5% w 2012 r.), jednak nie sądzili, że skala bankructw będzie tak wielka. Za przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się głównie ogromną konkurencję, jaką stanowią sieci hipermarketów i dyskonty tak polskie, jak też zagraniczne.

Choć od lat cieszą się one wielką popularnością wśród klientów, to jednak bezustannie starają się zoptymalizować swoje usługi. Z pewnością korzystny wpływ na ich funkcjonowanie mają coraz częściej wprowadzane opcje robienia zakupów przez internet i dostarczania produktów do domu.

Wraz z niewielkimi punktami handlowymi, upadają również hurtownie, lecz ich sytuacja nie jest tak dramatyczna, ponieważ część z nich jest przejmowana przez nowych właścicieli, bądź też łączona w sieci.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *