AplioNet

Będzie nowy typ umowy o pracę

W Polsce możemy wyróżnić 4 typy umów – o pracę na czas określony i czas nieokreślony, umowę-zlecenie oraz umowę o dzieło. Jednak już niedługo ma pojawić się jeszcze umowa o pracę dorywczą.

Na czym będzie polegała? Umowa o pracę dorywczą miałaby być przeznaczona dla ściśle określonej grupy ludzi. Podpisywałyby ją te osoby, które pracują jedynie przez nie więcej, niż 20 godzin tygodniowo. Oznacza to, że idealnie będzie nadawała się dla gosposi domowych, niań, opiekunek.

Jak uważają politycy, starzenie się społeczeństwa będzie sprawiało, że coraz częściej zatrudniane będą szczególnie te opiekunki, które zajmują się osobami starszymi.

Nieodpowiednim dla gospodarki, jak i dla samych pracowników byłoby pozostawienie tego zatrudnienia w formie nielegalnej, bez umowy. Zgodnie z założeniem, umowa o pracę dorywczą miałaby być rejestrowana w urzędzie pracy lub w funkcjonującym przy nim Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Umowa wymagałaby płacenia podatku w formie zryczałtowanej, a przy okazji, pozwalałaby na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypadkowe, a także na fundusz pracy. Jednak wciąż jeszcze nie wiadomo, jakie byłyby konkretne stawki.

Dodatkowo, planowane są dofinansowania dla firm, które zdecydują się na zatrudnienie osób dotychczas zajmujących się dziećmi lub też pozwolą rodzicom wykonywać obowiązki służbowe zdalnie tak, by jednocześnie mogli oni spędzać czas z pociechami.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *