AplioNet

Bank Handlowy planuje zwolnienia

Bank Handlowy planuje restrukturyzację, polegającą między innymi na zmniejszeniu liczby placówek bankowości detalicznej. To bardzo zła wiadomość dla jego pracowników.

Aż 600 z nich może stracić pracę w wyniku tych zmian! Restrukturyzacja jest konieczna, przede wszystkim ze względu na znaczący spadek zysków banku w porównaniu do ubiegłego roku.

W 2010 r. skonsolidowane zyski netto banku plasowały się na poziomie 754,81 mln zł, a w 2011 było to już 736,41 mln zł. Spadki odnotowano także w wyniku odsetkowym banku oraz wyniku z opłat i prowizji. Na koniec 2011 Bank Handlowy posiadał w naszym kraju 147 placówek, w których zatrudnionych było 5 646 pracowników.

W wyniku restrukturyzacji aż 60 z nich ma zostać zamkniętych, co jest równoznaczne ze zwolnieniem blisko 600 pracowników.

Przedstawiciele banku zapowiadają, że 590 zwolnień to absolutne maksimum. W związku z planowanymi zmianami bank utworzył rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 43 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie świadczeń należnych pracownikom w związku z rozwiązywaniem z nimi stosunku pracy oraz na opłacenie kosztów związanych z prowadzeniem sieci placówek.

Jednocześnie rada nadzorcza banku przyjęła politykę strategiczną na lata 2012-2015, która w dużej mierze ma być kontynuacją założeń z lat poprzednich.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *