Umowa ramowa z freelancerem

Freelancerów, czyli „wolnych strzelców” jest na rynku pracy coraz więcej. Dlatego pojawia się problem zawierania z nimi odpowiednich umów. Jak z takim specjalistą podpisać dokument umowy ramowej?

Umowa ramowa jest optymalną formą nawiązania współpracy z freelancerem, czyli wolnym specjalistą, niezatrudnionym na etacie, pracującym dorywczo. Korzystając z jego usług, należy określić stosunki między zlecającym a wykonującym zadanie, jednak nie zawsze można je objąć umową o dzieło czy umową-zleceniem.

Dlatego powstała umowa ramowa, która ma odnosić się do ogólnych zasad, na jakich w przyszłości przebiegać będzie współpraca.

Mogą to być np. kwestie dotyczące sposobu przekazywania zleceń, ich odbierania, sposobu rozliczenia itd. Jest to najbardziej elastyczny typ umowy, ponieważ można w niej mieszać elementy pochodzące z różnych innych rodzajów takich dokumentów, a poszczególne zasady zależą wyłącznie od ustaleń między dwiema stronami.

A jak zawrzeć umowę ramową? Żeby udało się jasno określić prawa i obowiązki obu stron, należy najpierw ustalić, czy strony to osoby fizyczne, czy prawne, ale też zastanowić się, czy jej przedmiotem będą produkty, czy usługi oraz jak ma, mniej więcej, wyglądać każde pojedyncze zlecenie.

Tworząc treść umowy, musimy podpierać się Kodeksem cywilnym, dobierając takie zapisy, które będą z nim zgodne, ale jednocześnie spełnią nasze wymagania.

Musimy wyraźnie wskazać strony umowy, datę jej zawarcia, okres trwania i opcje jej rozwiązania. Ponadto, powinny się w niej znaleźć ogólne zasady wykonywania zleceń oraz formy umowy stosowane przy pojedynczych zadaniach, a także kwestie prawa autorskich, terminy wykonywania zleceń, zasady płatności – terminy i stawki.