Siemens zwalnia kolejnych pracowników w spółce Osram

Siemens podejmuje kolejne działania zmierzające do ograniczania strat generowanych przez spółkę Osram. W dalszym ciągu zwalnia pracowników – tym razem z pracą pożegna się 4,7 tys kolejnych.

Do tej pory Osram zwolnił 1,9 tys. pracowników. Teraz pracę tracą kolejni. Łącznie ma zostać zlikwidowanych ok. 7,3 tys. stanowisk pracy. Kolejne zwolnienia pozwolą na zaoszczędzenie 1 mld euro, co z pewnością poprawi sytuację spółki. Zwolnienia to efekt zamykania kolejnych fabryk, głównie tych położonych poza Niemcami. Sprzedawane będą niewielkie zakłady oraz fabryki, w których do tej pory produkowane były towary, które obecnie wyszły już z użycia.

Zmiany wprowadzane przez spółkę są kontrowersyjne, ale niestety konieczne. Wobec kurczącego się rynku tradycyjnych żarówek, w produkcji których specjalizuje się Osram, redukcja etatów była jedyną szansą na utrzymanie spółki. Już teraz Siemens został w tyle za swoim największym konkurentem, Philipsem.

Usamodzielnienie się spółki Osram ma poprawić sytuację i umożliwić konkurowanie z Philipsem na równych warunkach. Tym razem firmy będą walczyły o dominację na rynku oświetlenia LED, które z dnia na dzień ma coraz większe znaczenie. Usamodzielnienie Osram ma nastąpić najprawdopodobniej w przyszłym roku, w zarządzie Siemensa pozostanie wtedy ok. 1/5 akcji spółki.