Polska sztuka rośnie w siłę!

Polska sztuka ma powody do zadowolenia. Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok będzie najlepszym w całej historii rodzimego rynku sztuki.

Tempo jego wzrostu w pierwszych 6 miesiącach było zniewalające i wyniosło… ok. 90%!

Niezwykle optymistyczne dane zostały przedstawione w raporcie dotyczącym polskiego rynku sztuki, który stworzył dom aukcyjny Abbey House. Zgodnie z podanymi informacjami, na przestrzeni pierwszego półrocza 2012 r. tempo wzrostu rynku sztuki w kraju przekroczyło 90% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011.

Dokładne obroty na tym rynku wyniosły między styczniem a czerwcem 30,1 miliona złotych. To rezultat najlepszy od 23 lat. Według prognoz twórców wspomnianego raportu, do końca roku wysokość obrotów może wynieść nawet 80 milionów złotych. Najważniejszymi obiektami zaliczanymi do polskiego rynku sztuki od lat niezmiennie są dzieła malarskie. Zaliczamy do nich zarówno obrazy, jak i rysunki. To one pozwalają na uzyskanie przeważającej części obrotów domów aukcyjnych w Polsce.

Eksperci twierdzą, że popularność malarstwa wiąże się z rozwojem tzw. młodej sztuki, czyli dzieł tworzonych przez młodszych, dopiero rozpoczynających karierę autorów. To m.in. one w dużym stopniu rozbudzają też zainteresowanie sztuką wśród młodych odbiorców. Od 5 lat ten odłam rozwija się szczególnie dynamicznie.

Takie obrazy są stosunkowo tanie, co wpływa na ich powszechność. To natomiast przekłada się na większe obroty obserwowalne na całym rynku sztuki.