AplioNet

Po tych studiach znajdziesz pracę!

Jakie kierunki studiów wybrać, by znaleźć etat?

Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy młodzi ludzie są zmuszeni do wybierania studiów z większą rozwagą. Istnieją jednak takie kierunki, po których zawsze znajdzie się jakaś praca.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że zmienia się struktura społeczna. Starzejemy się, a to oznacza, że wymagamy większej opieki medycznej, a także specjalistów z zawodów okołomedycznych. Okazuje się, że za jakieś dziesięć lat zwolni się również wiele miejsc na posadach nauczycielskich. Będzie brakowało także pracowników w branży opiekuńczo-wychowawczej, a więc pedagogika nie jest tak do końca jeszcze kierunkiem dla przyszłych bezrobotnych, jak się utarło w ostatnim czasie.

Wśród najpopularniejszych kierunków technicznych jest od dwóch lat budownictwo, które wyprzedza na tym polu nawet informatykę. Wiadomo, że fachowców z tej dziedziny nigdy nie jest zbyt wielu, ale nie tylko ta opinia zachęca do podjęcia nauki na budownictwie.

Koniunkturę napędzała w ostatnim czasie wzmożona aktywność jeśli chodzi o wznoszenie nowych budynków związana z Euro 2012. W przyszłości nie zabraknie również pracy dla osób po kierunkach związanych w jakiś sposób z ekologią. O znalezienie dobrze płatnej pracy mogą być spokojni również absolwenci informatyki. Jest to branża, która wciąż rozwija się na wielu polach.

Warto zastanowić się także nad marketingiem internetowym, ponieważ wiele koncernów medialnych przenosi się właśnie tam. Problemów ze znalezieniem pracy nie będzie miał też handlowiec.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *