Dlaczego polskie firmy nie płacą na czas za kupione towary i usługi?

Coraz więcej polskich firm nie opłaca swoich faktur w terminie. Zjawisko nasila się, a jego skutki są coraz bardziej odczuwalne. Jak wiele firm zalega z płatnościami? Dlaczego firmy nie płacą na czas?

Badania wykazały, że aż jedna na cztery firmy uskarża się na nieterminowe opłacanie faktur przez klientów. Polacy nie płacą za kupione towary i usługi, obawiając się kryzysu. Ich obawy są mocno przesadzone, nie zmienia to jednak faktu, że wielu z nich wciąż z premedytacją nie płaci na czas.

Takie postępowanie niesie za sobą poważne konsekwencje, które mocno odbijają się na sytuacji polskich firm. Klienci zalegający z płatnościami ograniczają środki, którymi na bieżąco dysponuje firma.

Efekty są łatwe do przewidzenia. Przedsiębiorcy mówią wprost, że nieopłacone faktury powodują, że sami również nie są w stanie wywiązywać się terminowo ze swoich zobowiązań, w związku z tym zwykle nie płacą kontrahentom.

Zjawisko nieterminowego opłacania faktur szczególnie mocno nasiliło się w pierwszym kwartale tego roku. W tym czasie średni czas oczekiwania na opłacenie faktury wynosił aż 4 miesiące i 12 dni. Indeks Należności Polskich Firm, oddający przepływ należności między firmami spada już od trzech kwartałów i obecnie osiągnął poziom najgorszy od dwóch lat.

O ile wcześniej nieterminowe spłaty faktur rekompensowała bardzo wysoka sprzedaż, o tyle w tym kwartale zabrakło już tego czynnika.